castellano • català

Descripció
Toga de mateixes característiques que la toga tradicional però de formes i detalls diferents i propis del col·lectiu professional de graduats socials. Les diferències es troben en vistes, peto i mànigues.