castellano • català

Descripció
Peça confeccionada en ras i punta. Es fixa a la màniga de la toga mitjançant tancaments. El color del fons (ras) és el corresponent a cada facultat, excepte per als rectors d'universitat, que són color rosa i per a la judicatura que són negres.