castellano • català

Descripció
Capa doble amb portafolis i llarg tradicional per sobre de la cintura confeccionada en ras del color de la facultat corresponent.

La musseta de enginyer és senzilla i sense portafolis.